Hľadáme…

  • dve šikovné, snaživé dievčatá-tanečnice  rok nar. 2003-05
  • šikovného a snaživého chlapca rok nar. 2008-2009

Všetkých s možnosťou zúčastniť sa LTS od 21.augusta! Záujemcovia píšte!