Deti

  • pohybová rytmika pre deti nar. 2008-2012
  • pre talentované začínajúce staršie deti – ako príprava na ich prvú súťaž
  • po zvládnutí pohybovej rytmiky a jednoduchých tanečných krokov budú z najšikovnejších detí vytvorené páry, ktoré po absolvovaní letného tanečného sústredenia v auguste dostanú príležitosť zúčastniť sa tanečnej súťaže a tak postúpia medzi mládež

Tréningy (vždy, keď je škola)
utorok 15.30-16.30 telocvičňa cirkevnej školy
piatok 15.00-16.00 MCK Záhorácka – budova s knižnicou – 1.poschodie