Mládež

súťažné páry: mládežnícke, juniorské aj detské

Tréningy
utorok – 16.30 – 18.00 telocvičňa cirkevnej školy ŠTT
streda – 18.00 – 19.30 SD MCK LAT
piatok – 16.00- 17.00 voľný tréning

pondelok, štvrtok a sobota – individuálne lekcie pre páry, ktoré sa chcú učiť rýchlejšie ako zabúdajú a chcú tak napredovať aj vo výkonnostných, nie len vo vekových kategóriách – pozri záložku Lekcie

Naše súťažné páry    GB k 16.4.2018:

Marcel Jurkovič – Ľubica Csizmaziová                                   dospelí C/C            123 GB

 

Juraj Osuský –  Hana Knotková                                               juniori II D/D             11 GB

  

Richard Rečný – Karin Jursová                                                  dospelí H/H                0 GB

  

Diego Kotlár – Alžbeta Knotková                                                 juniori  I H                  11 GB

Lukáš Kožuch – Dominika Danihelová                                   deti II E                        0 GB

 

Branislav Diviak – Rebeka Sélešová                                      deti I H                       10 GB