Najbližšie príležitosti si zatancovať/zasúťažiť….

DÁTUM  MIESTO                                             INFO                               KTG

OKTÓBER
26.10.       Hradec Králové                                 info                              WDSF

NOVEMBER

3.11.            Vyškov                                                    propozície             H,E
8.11.             TANČIAREŇ                                                                           všetci
9.11.            Hodonín                                                 propozície               H,E
10.11.          Brno                                                         propozície              H,E
10.11.          Nové Zámky                                                                             E
17.11.          Vienna                                                     info                            WDSF
23.11.         Nitra                                                                                              E
30.11.         Trnava                                                                                         E

DECEMBER

6.12.          TANČIAREŇ
7.12.          Zlín                                                          propozície               H,E