Nový kurz pre začiatočníkov – dospelých

  • začíname 26.9. o 18.00
  • DUKLIANSKYCH HRDINOV 47 – tretia budova vľavo druhé poschodie vpravo
  • walz, tango, valčík, foxtrot, polka, čardáš, blues, samba, cha cha, jive, mazurka
  • prihlášky mailom – páry!!!