Aktuálny rozvrh – platný do 30.6.2021

Deti – pondelky a štvrtky 15.30-16.30
Mládež – pondelky a štvrtky 16.30-18.00

Seniori B – pondelky a stredy 19.30-21.00
Seniori A – utorky a štvrtky 19.30-21.00

Kurz pre mládež – utorky 16.30-17.30

Latino ladies letný kurz od 15.6. – utorky 18.30-19.30

Piatky sú vyhradené na individuálne, voľné tréningy a raz mesačne TANČIAREŇ