Najbližšie príležitosti si zatancovať/zasúťažiť….

DÁTUM  MIESTO                                             INFO                               KTG

predbežný plán (ak ešte nie sú pri súťaži propozície – tento termín má usporiadateľ vyhradený, ale na definitívne potvrdenie, či súťaž bude a v akých kategóriách, ešte vyčkáva – aká bude aktuálna situácia) :

1.10.                    TANČIAREŇ            15+

3.10.                    Hranice – CZ           propozície
17.10.                   Pezinok
22.10.                  Wien – A                   propozície
30.10.                 Vyškov – CZ            propozície