Deti

  • pohybová, rytmická prípravka pre deti ZŠ
  •  tanečná príprava párov na prvú súťaž

Tréningy :

Opäť trénujeme  od 7.septembra 2020:

pondelky a štvrtky 15.30-16.30