Mládež

športové páry od 9 do 17 rokov – so súťažnými ambíciami

 pondelky a štvrtky  16.30-18.00 – počas školského roka