Mládež

súťažné páry ZŠ a SŠ

 pondelky a štvrtky  16.30-18.00 – počas školského roka