Kontakt

právna forma: občianske združenie

TANEČNÁ SÁLA:  Duklianskych hrdinov 47
areál FYTOPHARMy – vo dvore tretia budova vľavo druhé poschodie

TK GRANDE RADA
riaditeľ a konateľ v mene klubu: Gabriela Csizmaziová
tajomník: Ľubica Csizmaziová
hospodár: Jozef Csizmazia

Tel.: +421 903 308 988
Email: gabika@tkgrandemalacky.sk
Poštová adresa:
Hurbanova 43, 901 01 Malacky
IČO: 42268117  DIČ: 2024076604
účet: 2600406564/8330
IBAN: SK37 8330 0000 0026 0040 6564

TK Grande Malacky na Facebooku