Kurzy

Kurzy spoločenského tanca pre začiatočníkov
určené začiatočníckym párom – mládeži a dospelým – ktorí sa chcú naučiť základy spoločenských tancov – walz, valčík, tango, foxtrot, jive, cha- cha, polka, mazurka, blues…
kurzy trvajú 10 lekcií po 90 minút

Na ďalší Kurz pre dospelých, ktorý začne 20.1. 2022 o 18.00, je možné sa hlásiť mailom na gabika@tkgrandemalacky.sk – kurz bude otvorený len ak bude prihlásených aspoň 5 párov

cena kurzu je 45€ na osobu

Kurz pre mládež je určený pre SŠ – termíny sú nastavované individuálne, podľa školského rozvrhu – treba len, aby nás zástupca triedy/skupiny kontaktoval začiatkom septembra – hneď ako budú mať k dispozícii školský rozvrh

Latino Ladies
kurzy pre dámy bez tanečného partnera – cena jesenného kurzu je 35€ za osobu a kurz

  • začiatočníčky – stredy 18.30 – 19.30 začíname 22.9.; posledná lekcia 15.12.2021
  • pokročilé – utorky 18.30-19.30 začíname 21.9. ; posledná lekcia 14.12.2021

Individuálne kurzy

Ste partia a máte svoju vlastnú predstavu o kurze? Máte problémy s pravidelnými týždennými lekciami? Potrebujete „rýchlokurz“ len určitých tancov pred plesom, či svadbou? Objednajte si svoj vlastný kurz (viac párov), príp. individuálne lekcie (1 pár) – nastavíme osnovy podľa Vašich požiadaviek:
gabika@tkgrandemalacky.sk  – info aj v záložke Lekcie

Všeobecné obchodné podmienky Tanečného klubu Grande
1. KLUB
Tanečný klub Grande je občianske združenie, ktoré združuje tanečníkov spoločenských tancov z Malaciek a okolia.

2. ČLENOVIA
TK Grande organizuje tréningovú prípravu pre deti a mládež na súťaže v tanečnom športe. Pre dospelých organizuje kurzy spoločenských tancov pre začiatočníkov a dospelí pokročilí majú možnosť pokračovať v tancovaní súťažne alebo rekreačne. Noví členovia alebo frekventanti kurzov sa záväzne prihlasujú na vybraný typ kurzu, či tréningov vypísaním a podpísaním prihlášky – za deti do 18 rokov prihlášku podpisuje zákonný zástupca.

3. ČLENSKÉ
Členské v klube je možné platiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet v ktorejkoľvek pobočke FIO. Číslo účtu a variabilný symbol sú uvedené v hornej časti prihlášky (táto zostáva klientovi). Splatnosť je najneskôr jeden pracovný deň po prvej absolvovanej lekcii. Číslo učtu je zverejnené aj na webe v záložke Kontakt.

4. STORNO
Pri stornovaní kurzu pred jeho zahájením je storno bez poplatku. Pri stornovaní po zahájení kurzu je storno poplatok 100% kurzovného poplatku.

5. ZMENY TRÉNINGOV
Akékoľvek zmeny v tréningoch – či už miesta alebo času – budú bezodkladne zverejňované na stránke klubu www.tkgrandemalacky.sk

6. PRERUŠENIE KURZU
V prípade závažných okolností brániacich dokončiť kurz má klient povinnosť informovať o tejto okolnosti klub, ktorý mu, po dohode, umožní dokončiť si kurz v nasledujúcom termíne.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Klub prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté klientom bude zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom poskytnutia služieb klubu a nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Klient podpisom prihlášky súhlasí so spracovaním poskytnutých údajov pre potreby klubu.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2010