Kurzy

Kurzy spoločenského tanca pre začiatočníkov
určené začiatočníckym párom – mládeži a dospelým – ktorí sa chcú naučiť základy spoločenských tancov – walz, valčík, tango, foxtrot, jive, cha- cha, polka, mazurka, blues…
kurzy trvajú 10 lekcií po 90 minút

Na ďalší Kurz pre dospelých začiatočníkov, ktorý začne 18.1.2024, alebo Kurz pre dospelých mierne pokročilých, ktorý začne 4.4.2024, je možné sa hlásiť mailom na gabika@tkgrandemalacky.sk

cena kurzu je  50 € na osobu

Kurz pre mládež je určený pre SŠ, príp. 8.-9. ročník ZŠ – termíny sú nastavované individuálne, podľa školského rozvrhu – treba, aby nám poverený zástupca  skupiny (trieda, dve alebo tri ) do 16.septembra poslal mail so zoznamom záujemcov a aspoň dvomi možnými termínmi – podľa školského rozvrhu

Latino Ladies
kurzy pre dámy bez tanečného partnera

  • začiatočníčky – stredy 18.30 – 19.30 – štart 17.1.2024 ; posledná lekcia 12.6; cena 65€/osobu za kurz – prihlášky do mailu
  • pokročilé – utorky 18.30-19.30; 9.1.2024 –  11.6; cena 70€/osobu

Individuálne kurzy

Ste partia a máte svoju vlastnú predstavu o kurze? Máte problémy s pravidelnými týždennými lekciami? Potrebujete „rýchlokurz“ len určitých tancov pred plesom, či svadbou? Objednajte si svoj vlastný kurz (viac párov), príp. individuálne lekcie (1 pár) – nastavíme osnovy podľa Vašich požiadaviek:
gabika@tkgrandemalacky.sk  – info aj v záložke Lekcie

Všeobecné obchodné podmienky Tanečného klubu Grande
1. KLUB
Tanečný klub Grande je občianske združenie, ktoré združuje tanečníkov spoločenských tancov z Malaciek a okolia.

2. ČLENOVIA
TK Grande organizuje tréningovú prípravu pre deti a mládež na súťaže v tanečnom športe. Pre dospelých organizuje kurzy spoločenských tancov pre začiatočníkov a dospelí pokročilí majú možnosť pokračovať v tancovaní súťažne alebo rekreačne. Noví členovia alebo frekventanti kurzov sa záväzne prihlasujú na vybraný typ kurzu, či tréningov vypísaním a podpísaním prihlášky – za deti do 18 rokov prihlášku podpisuje zákonný zástupca.

3. ČLENSKÉ
Členské v klube je možné platiť bankovým prevodom alebo vkladom na účet v ktorejkoľvek pobočke FIO. Číslo účtu a variabilný symbol sú uvedené v hornej časti prihlášky (táto zostáva klientovi). Splatnosť je najneskôr jeden pracovný deň po prvej absolvovanej lekcii. Číslo učtu je zverejnené aj na webe v záložke Kontakt.

4. STORNO
Pri stornovaní kurzu pred jeho zahájením je storno bez poplatku. Pri stornovaní po zahájení kurzu je storno poplatok 100% kurzovného poplatku.

5. ZMENY TRÉNINGOV
Akékoľvek zmeny v tréningoch – či už miesta alebo času – budú bezodkladne zverejňované na stránke klubu www.tkgrandemalacky.sk

6. PRERUŠENIE KURZU
V prípade závažných okolností brániacich dokončiť kurz má klient povinnosť informovať o tejto okolnosti klub, ktorý mu, po dohode, umožní dokončiť si kurz v nasledujúcom termíne.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Klub prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté klientom bude zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom poskytnutia služieb klubu a nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Klient podpisom prihlášky súhlasí so spracovaním poskytnutých údajov pre potreby klubu.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.9.2010