Členské

Upozorňujem rodičov, že termín úhrady členského je vždy 12-teho v mesiaci!!!

deti 20€; mládež 25€

V prípade nedodržania termínu sa pri následnej úhrade nájmu dostáva klub na bankovom účte do mínusu a nabiehajú úroky – budem si ich dávať preplácať!!!!!!

Piatky – voľný tréning

samostatný tréning pre všetkých členov, ktorí si chcú sami potrénovať/dotrénovať, no doma nemajú na to vhodný priestor

AKO? – v stredu alebo vo štvrtok na tréningu sa treba dohodnúť s trénerkou, kedy Vám má prísť odomknúť

Najbližšie príležitosti si zatancovať/zasúťažiť….

DÁTUM  MIESTO                                             INFO                               KTG

OKTÓBER
26.10.       Hradec Králové                                 info                              WDSF

NOVEMBER

3.11.            Vyškov                                                    propozície             H,E
8.11.             TANČIAREŇ                                                                           všetci
9.11.            Hodonín                                                 propozície               H,E
10.11.          Brno                                                         propozície              H,E
10.11.          Nové Zámky                                                                             E
17.11.          Vienna                                                     info                            WDSF
23.11.         Nitra                                                                                              E
30.11.         Trnava                                                                                         E

DECEMBER

6.12.          TANČIAREŇ
7.12.          Zlín                                                          propozície               H,E

Oznam

Vyhlasujem súťaž o najúspešnejší pár TK Grande Malacky 2019

Za každú účasť na súťaži získava pár 10 Grandebodov (v prípade účasti aj ŠTT aj LAT to je 20). Za každý porazený pár na súťaži 1 Grandebod. Za top umiestnenie (počet kôl >= umiestnenie) +50 Grandebodov. Vyhodnotenie tejto súťaže a ocenenie najúspešnejšieho páru (pár s najväčším počtom vytancovaných Grandebodov) prebehne na vianočnom večierku 2019.

Prajem Vám veľa úspechov!!!

 

Výsledky 2018

1.miesto:  Bertovičová – Pištelák

2.miesto: Knotková A. – Kotlár
Stanovská – Stanovský

3.miesto: Žilavá – Šišolák