Milí tanečníci – klubisti (deti, mládež, seniori)

Vyššia moc rozhodla, že musíme prerušiť naše spoločné tréningové úsilie do ….

napriek tomu, že pozorne sledujeme situáciu, nedokážeme predpovedať, čo bude o týždeň o dva… a preto

  1. hneď ako nám bude umožnené pokračovať, stanovím termín, kedy pokračujeme a dátum a spôsob reštartu zverejním TU
  2. všetko členské uhradené za marec bude započítané ako platba na ďalší mesiac- ten, ktorý sa už bude trénovať

Držte sa v zdraví

Gabika

PS. ak riešite daňové priznanie a nemáte komu poslať svoje 2%, prosím zvážte , či to neposlať nám:

tanečný klub Grande
právna forma: občianske združenie

Hurbanova 43, 901 01 Malacky
IČO: 42268117  DIČ: 2024076604

ĎAKUJEME!!!!!

Oznam

Vyhlasujem súťaž o najúspešnejší pár TK Grande Malacky 2020

Za každú účasť na súťaži získava pár 10 Grandebodov (v prípade účasti aj ŠTT aj LAT to je 20). Za každý porazený pár na súťaži 1 Grandebod. Za top umiestnenie (počet kôl >= umiestnenie) +50 Grandebodov.

Prajem Vám veľa úspechov!!!

Výsledky 2019

1.miesto:  Sélešová – Švehla

2.miesto: Knotková – Pištelák

3.miesto: Valigurská – Valigurský

4.miesto: Oravcová – Šišolák

5.miesto: Rečná – Rečný

6.miesto: Cigáneková – Cigánek