Tradičná Veľkonočná turistika

ZRAZ: v pondelok v Malackách na parkovisku za Shell – kou o 9.15 alebo V Plaveckom Podhradí na parkovisku pred krčmou o 10.00

Buď sa nájdeme, alebo si voláme

Tréningy: v piatok 19.4. a v pondelok 22.4. sa skupinové tréningy nekonajú. V utorok 23.4. sa trénuje normálne!!!

Najbližšie príležitosti si zatancovať/zasúťažiť….

DÁTUM  MIESTO                                             INFO

3.5.                                                                         TANČIAREŇ
4.-5.5. Trnava – WDSF
18.5. Brno                                                            propozície
25.5. Hodonín                                                    propozície

15.6.  Mikulov                                                     propozície

Oznam

Vyhlasujem súťaž o najúspešnejší pár TK Grande Malacky 2019

Za každú účasť na súťaži získava pár 10 Grandebodov (v prípade účasti aj ŠTT aj LAT to je 20). Za každý porazený pár na súťaži 1 Grandebod. Za top umiestnenie (počet kôl >= umiestnenie) +50 Grandebodov. Vyhodnotenie tejto súťaže a ocenenie najúspešnejšieho páru (pár s najväčším počtom vytancovaných Grandebodov) prebehne na vianočnom večierku 2019.

Prajem Vám veľa úspechov!!!

 

Výsledky 2018

1.miesto:  Bertovičová – Pištelák

2.miesto: Knotková A. – Kotlár
Stanovská – Stanovský

3.miesto: Žilavá – Šišolák