Seniori

  • klub pre mierne pokročilé seniorské a „dospelácke“ hobby páry – od 25 do 65 rokov (staršie páry len po konzultácii s lekárom) – dve úrovne náročnosti
  • určené párom, ktoré po absolvovaní kurzu pre začiatočníkov chcú pokračovať v tancovaní a chcú tak dopriať svojmu telu pravidelný pohyb spríjemnený prítomnosťou partnera. Tí šikovnejší a odvážnejší môžu ukázať svoje tanečné zručnosti aj na súťažiach
  • pre členov klubu, ktorí nemajú v danom mesiaci uhradené členské (50€/pár), je možné zúčastniť sa na vedenom tréningu za jednorázový poplatok 10€/na pár, účasť na OPEN CP 6€/pár

Tréningy:

tím A – pokročilí – súťažné páry – trénujeme dôsledné dodržiavanie techniky v ucelených zostavách – pravidelná dochádzka na tréningy – 10 tancov

tréningy utorky a štvrtky 19.30-21.00

Predbežný plán tréningov:

18.4.     W
25.4 .    Ji
2.5.       Q
9.5.      Pd
16.5.     Sf
23.5.  Ru
30.5.    V

 

tím B   – mierne pokročilí –  páry po kurze s možnosťou pridať sa kedykoľvek počas roka – trénujeme techniku na krokových variáciách, ktoré neskôr pospájame do zostáv – v najbližšom roku neplánujú  súťažiť – 8 tancov

tréningy pondelky a stredy 18.30-20.00

Predbežný plán tréningov:

17.&24.4.       Sa
29.4.&6.5.     W
8.??&13.5.     Ji
15.&20.5.     Q
22.&27.5.     Ru
29.5.&3.6.      V

SPOLOČNÉ OPEN CP  26.4. 19.00-…

TANČIAREŇ – voľná tanečná zábava, pre tých, čo už niečo zatancovať vedia a teraz sa chcú tancom hlavne zabaviť (určené pre všetkých bývalých aj aktívnych členov ako aj absolventov kurzu) – 3.5.  19.00-21.00 – téma: zeleň a traky