Seniori

  • klub pre mierne pokročilé seniorské a „dospelácke“ hobby páry – od 25 do 65 rokov (staršie páry len po konzultácii s lekárom) – dve úrovne náročnosti
  • určené párom, ktoré po absolvovaní kurzu pre začiatočníkov chcú pokračovať v tancovaní a chcú tak dopriať svojmu telu pravidelný pohyb spríjemnený prítomnosťou partnera. Tí šikovnejší a odvážnejší môžu ukázať svoje tanečné zručnosti aj na súťažiach
  • pre členov klubu, ktorí nemajú v danom mesiaci uhradené členské (50€/pár), je možné zúčastniť sa na vedenom tréningu za jednorázový poplatok 10€/na pár, účasť na OPEN CP 6€/pár

Tréningy od januára 2019 dva tímy!!!

tím A – pokročilí – súťažné páry – trénujeme dôsledné dodržiavanie techniky v ucelených zostavách – pravidelná dochádzka na tréningy – 10 tancov

tréningy utorky a štvrtky 19.30-21.00

Predbežný plán tréningov:

8.1.  CP
10.1. V
17.1. Cha
24.1. T
31.1. Sa
7.2. W

tím B   – mierne pokročilí –  páry po kurze s možnosťou pridať sa kedykoľvek počas roka – trénujeme techniku na krokových variáciách, ktoré neskôr pospájame do zostáv – v najbližšom roku neplánujú  súťažiť – 8 tancov

tréningy pondelky a stredy 18.30-20.00

Predbežný plán tréningov:

7.1.   „spomienková slávnosť“
9.&14.1. Ji
16.&21.1. Q
23.&28.1. Ru
30.1.&4.2. V
6.&11.2. Cha

Predbežný plán tréningov do konca roku 2018:

28.11.   Pd
5.12.   Sf
12.12.  Ru
19.12.  OPEN CP