Seniori

  • klub pre mierne pokročilé seniorské a „dospelácke“ hobby páry – od 25 do 65 rokov (staršie páry len po konzultácii s lekárom) – dve úrovne náročnosti
  • určené párom, ktoré po absolvovaní kurzu pre začiatočníkov chcú pokračovať v tancovaní a chcú tak dopriať svojmu telu pravidelný pohyb spríjemnený prítomnosťou partnera. Tí šikovnejší a odvážnejší môžu ukázať svoje tanečné zručnosti aj na súťažiach
  • pre členov klubu, ktorí nemajú v danom mesiaci uhradené členské (50€/pár), je možné zúčastniť sa na vedenom tréningu za jednorázový poplatok 10€/na pár, účasť na OPEN CP 6€/pár

Tréningy:

tím A – pokročilí – súťažné páry – trénujeme dôsledné dodržiavanie techniky v ucelených zostavách – pravidelná dochádzka na tréningy – 10 tancov

tréningy utorky a štvrtky 19.30-21.00

Predbežný plán tréningov:

10.1. V
17.1. Cha
24.1. T
31.1. Sa
7.2. W

tím B   – mierne pokročilí –  páry po kurze s možnosťou pridať sa kedykoľvek počas roka – trénujeme techniku na krokových variáciách, ktoré neskôr pospájame do zostáv – v najbližšom roku neplánujú  súťažiť – 8 tancov

tréningy pondelky a stredy 18.30-20.00

Predbežný plán tréningov:

9.&14.1. Ji
16.&21.1. Q
23.&28.1. Ru
30.1.&4.2. V
6.&11.2. Cha

SPOLOČNÉ OPEN CP 11.1. A 25.1. 19.00-21.00

TANČIAREŇ (voľná tanečná zábava) 8.2. 19.00-21.00
(1.2. sú prázdniny)